Het VOC Vechtdal kan niet zonder financiële steun van buitenaf en is financieel mede afhankelijk van derden. Het VOC Vechtdal heeft de ANBI-status. U mag een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Elke vorm van financiële hulp komt rechtstreeks toe aan onze doelgroep. Zelf maken wij spullen in de activering en verkopen deze om geld te genereren voor het VOC Vechtdal (te denken aan miniatuur wachthuisjes, paracord armbanden, knuffelberen met camouflage kleertjes, etc.)

Wij nodigen u uit een bezoek aan ons te brengen zodat u met eigen ogen kunt zien wat wij doen.