Bestuur Stichting VOC Hardenberg

Max Van Beurden

Voorzitter

Vacant

Secretaris

Johannes Danho

Penningmeester

Alle bestuursleden verrichten hun taken volledig onbezoldigd.

Wilt u contact met het bestuur dan kunt u het beste via email contact opnemen met de secretaris via vocvechtdal@gmail.com