Bestuur Stichting VOC Hardenberg

Vacature Open

Secretaris

Vacature Open

Voorzitter

Johannes Danho

Penning-meester

Jacob Saadhoff

Algemeen Bestuurslid

Max van Beurden

Algemeen Bestuurslid

Joost Hoogvliet

Algemeen Bestuurslid

Alle bestuursleden verrichten hun taken volledig onbezoldigd.

Wilt u contact met het bestuur dan kunt u het beste via email contact opnemen via vocvechtdal@gmail.com