Doelstelling VOC Vechtdal:

  • Doelstelling uit de akte
  • Organiseren van activiteiten voor veteranen, dienstslachtoffers, actief dienende militaire, en thuisfront
  • dagbesteding voor veteranen, dienstslachtoffers, actief dienende militaire, en thuisfront
  • Aanbieden van een neutrale ontmoetingsplek
  • (Nuldelijns)-ondersteuning aan veteranen, thuisfronters en dienstslachtoffers (waaronder ook brandweer, politie en ambulance medewerkers

Het VOC Vechtdal is een ontmoetings centrum voor Veteranen, actief dienende militairen en hun thuisfront. Wij vervullen een belangrijke maatschappelijke functie door het organiseren van activiteiten voor en door de gemeenschap en door het aanbieden van dagbesteding.

Wij zijn een luisterend oor voor Veteranen, voor actief dienende militairen en hun thuisfront. Een ontmoetingsplek waar je jezelf kunt zijn tussen mensen die aan een half woord genoeg hebben, omdat ze een zelfde ervaring hebben. Wij kunnen de eerste opvang zijn voor veteranen en/of dienstslachtoffers, die last ondervinden van de missie waaraan ze hebben deelgenomen. Als nuldelijns hulpverleners kunnen wij indien gewenst doorverwijzen naar professionele hulpverlening.