VOC
 


Doneren

Wilt u ons steunen in ons voortbestaan? Dat kan, uw donatie is zeer welkom.
U kunt uw zeer gewaardeerde donatie overmaken op:

Stichting VOC Vechtdal
Bruchterweg 88, 7772 BJ Hardenberg
IBAN: NL60RABO0344265749
BIC: RABONL2U
ANBI: 8602 57 034

onder vermelding van “donatie”.
VOC Vechtdal heeft de ANBI-status, daarom zijn donaties aan ons ontmoetingscentrum voor u fiscaal aftrekbaar.