VOC

Normen en waarden binnen het voc

 

RESPECT

Heb respect voor een ander
Het V.O.C. Vechtdal is een stichting met vele gasten/vrijwilligers. Ieders mening mag gehoord worden als de intentie er maar is om de stichting nog beter te laten functioneren. In dat kader geldt ook dat we niet over elkaar, maar met elkaar praten.

 

Het VOC Vechtdal biedt aan een ieder die gebruik maakt van de diensten, een veilige plek waar ruimte is om jezelf te kunnen en mogen zijn. Respecteer daarom elkaar en de medewerkers van de stichting.

Iedereen die gebruik maakt van ons ontmoetingscentrum wordt als individu beschouwd en verklaart zich akkoord met onze huisregels. Wij vragen u daarom om als individu en niet als zichtbare groep of club aanwezig te zijn in het VOC, dit om voor een ieder een neutrale plek te kunnen bieden. Aanwijzingen van onze vrijwilligers dienen te worden opgevolgd.

Kom afspraken na:


Dat geldt voor iedereen die betrokken is bij het V.O.C. Vechtdal. Spreek elkaar aan op het niet nakomen van afspraken.
Discriminatie, Geweld, Bedreiging en Intimidatie:

Uitingen van geweld, discriminatie, bedreigingen, intimidatie en of lastigvallen van vrijwilligers of andere bezoekers wordt niet getolereerd. Kan door het bestuur de politie in geschakeld worden.

 

Vernielingen/ Diefstal:

Bij het opzettelijk aanrichten van vernielingen/ diefstal, kan door het bestuur de politie ingeschakeld worden. De gemaakte kosten worden op u verhaald.

 

Roken:

Roken is uitsluitend toegestaan buiten het gebouw bij de ingang. De peuken dienen in de hiervoor bestemde sigarettenbak achter te worden gelaten en niet in de bosjes of omgeving van het gebouw achter te worden gelaten.

 

Alcoholbeleid:

Het V.O.C. Vechtdal hanteert een defensief alcoholbeleid. Het nuttigen van alcohol kan alleen op uitzondering die gemaakt worden door het bestuur.

 

Aansprakelijkheid:

V.O.C. Vechtdal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij vermissing of beschadiging aan eigendom van haar bezoekers.

 

Uw mening:

Indien u van mening bent dat de stichting u benadeelt of dat gemaakte afspraken met u niet worden nagekomen, dan maakt u dat bespreekbaar met de betreffende medewerkers en de beheerders van de VOC Vechtdal. Als u daarna nog steeds vindt dat niet of onvoldoende wordt ingegaan op uw onvrede, dan kunt u een klacht schriftelijk richten aan het bestuur via info@vocvechtdal.nl of per post op Bruchterweg 88, 7772 BJ Hardenberg.