VOC
 


 

Huisregels 2021 VOC Vechtdal:


Om uw verblijf bij V.O.C. Vechtdal zo aangenaam mogelijk te maken, hanteren we huisregels voor onze
gasten, bezoekers en medewerkers. Wij vragen u vriendelijk deze huisregels te respecteren.
 

1.  Het V.O.C. Vechtdal biedt aan eenieder die gebruik maakt van de diensten, een veilige plek waar ruimte
     is om jezelf te kunnen en mogen zijn. Respecteer daarom elkaar en de medewerkers van de stichting.
 
2.  Iedereen die gebruik maakt van ons ontmoetingscentrum wordt als individu beschouwd en verklaart
    zich akkoord met onze huisregels. Wij vragen u daarom om als individu en niet als zichtbare groep of
    club aanwezig te zijn in het V.O.C. Vechtdal, dit om voor eenieder een neutrale plek te kunnen bieden.    
    Aanwijzingen van onze vrijwilligers dienen te worden opgevolgd.
 
3.  Uitingen van geweld, discriminatie, bedreigingen, en intimidatie en/of lastigvallen van medewerkers of
     andere bezoekers wordt niet getolereerd.
 
4.  Bij  het  opzettelijk  aanrichten  van  vernielingen  wordt  de  politie  ingeschakeld  en  volgt  een  proces-
     verbaal. Kosten worden op u verhaald.
 
5.  Bij diefstal volgt direct aangifte bij politie.
 
6.  Roken  is  uitsluitend  toegestaan  buiten  het  gebouw  bij  de  ingang.  De  peuken  dienen  in  de  hiervoor
     bestemde sigarettenbak achter te worden gelaten en niet in de bosjes of omgeving van het gebouw
     achter te worden gelaten.
 
7.  V.O.C. Vechtdal hanteert een defensief alcoholbeleid. Het nuttigen van alcohol is in het 
     V.O.C. Vechtdal, of  bij de ingang is verboden. Uitzondering kan gemaakt worden door het bestuur voor
     besloten gezelschappen.
 
8.  Indien na een waarschuwing niet wordt voldaan aan de gestelde huisregels, volgt inschakeling van de
     politie en wordt u een terreinverbod namens het stichtingsbestuur opgelegd.
 
9.  V.O.C. Vechtdal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij vermissing of beschadiging aan eigendom
     van haar bezoekers. 
 
10. Indien u van mening bent, dat de stichting u benadeelt of dat gemaakte afspraken met u niet worden
     nagekomen, dan maakt u dat bespreekbaar met de betreffende medewerker. Komt u niet uit. Dan kunt
     u  een  klacht  schriftelijk  richten  aan  het  Bestuur  van  het  V.O.C.  Vechtdal  is  bereikbaar  via  e-mail:
     info@vocvechtdal.nl