VOC
 


 

Doelstelling VOC Vechtdal:

  • Doelstelling uit de akte
  • Organiseren van activiteiten voor veteranen, dienstslachtoffers, actief dienende militaire, en thuisfront
  • dagbesteding voor veteranen, dienstslachtoffers, actief dienende militaire, en thuisfront
  • Aanbieden van een neutrale ontmoetingsplek
  • (Nuldelijns)-ondersteuning aan veteranen, thuisfronters en dienstslachtoffers (waaronder ook brandweer, politie en ambulance medewerkers
Het VOC Vechtdal is een ontmoetings centrum voor Veteranen, actief dienende militairen en hun thuisfront. Wij vervullen een belangrijke maatschappelijke functie door het organiseren van activiteiten voor en door de gemeenschap en door het aanbieden van dagbesteding.


Wij zijn een luisterend oor voor Veteranen, voor actief dienende militairen en hun thuisfront. Een ontmoetingsplek waar je jezelf kunt zijn tussen mensen die aan een half woord genoeg hebben, omdat ze een zelfde ervaring hebben. Wij kunnen de eerste opvang zijn voor veteranen en/of dienstslachtoffers, die last ondervinden van de missie waaraan ze hebben deelgenomen. Als nuldelijns hulpverleners kunnen wij indien gewenst doorverwijzen naar professionele hulpverlening.Voortbestaan:


Het VOC Vechtdal kan niet zonder financiƫle steun van buitenaf en is financieel is mede afhankelijk van derden.. Het VOC Vechtdal heeft de ANBI-status. U mag een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Elke vorm van financiƫle hulp komt rechtstreeks toe aan onze doelgroep. Zelf maken wij spullen in de activering en verkopen deze om geld te genereren voor het VOC Vechtdal (te denken aan miniatuur wachthuisjes, paracord armbanden, knuffelberen met camouflage kleertjes, etc.)

Wij nodigen u uit willen een bezoek aan ons te brengen zodat u met eigen ogen kunt zien wat wij doen.