VOC
 

BESTUUR
Max van Beurden Joost Hoogvliet Johannes Danho
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester


Alle bestuursleden verrichten hun taken volledig onbezoldigd.


Wilt u contact met het bestuur dan kunt u het beste via email contact opnemen met de secretaris via info@vocvechtdal.nl