VOC
 

BESTUUR
Aletta Koster Johannes Danho Gerrit Pullen
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris


Alle bestuursleden verrichten hun taken volledig onbezoldigd.


Wilt u contact met het bestuur dan kunt u het beste via email contact opnemen met de secretaris via info@vocvechtdal.nl