60e INTERNATIONALE MILITAIRE BEDEVAART 18 – 20 MEI 2018 NAAR LOURDES

PERSBERICHT

60e INTERNATIONALE MILITAIRE BEDEVAART 18 – 20 MEI 2018 NAAR LOURDES

Met als thema “Vrede op aarde” ontmoeten militairen uit tientallen landen elkaar in een ambiance van bezinning en gebed, afgewisseld met lichtere momenten van gezelligheid en kameraadschap.
De Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging bij het Ministerie van Defensie, in samenwerking met de Stichting Militaire Lourdes Bedevaart, nodigt militairen uit deel te nemen aan de Militaire bedevaart naar Lourdes 2018, die plaats vindt van 18 tot 20 mei 2018.

Het zal de 60ste keer zijn dat deze Militaire bedevaart gehouden wordt. Met name voor degenen die al eens eerder mee zijn geweest een goede aanleiding om de kennismaking met Lourdes te hernieuwen en oude bekenden te ontmoeten. De organisatie heeft een optie op extra hotelkamers genomen, dus u bent van harte welkom!

Internationale grootse vieringen worden afgewisseld met intiemere bijeenkomsten op nationaal niveau. Verder is er ruimte voor onderling contact, o.m. tijdens een gezamenlijke receptie met lunch, een excursie en een internationaal sportevenement.
Alle (post)actieve militairen en burgerambtenaren van Defensie tot en met 75 jaar zijn welkom om deel te nemen. Zij mogen ieder één introducé(e) of begeleid(st)er meenemen. Bent u ouder dan 75 jaar, dan bekijkt een arts met u de mogelijkheden.

Uitgangspunt is dat iedere deelnemer in staat moet zijn om met een bus te reizen. We zetten zowel dag- als nachtbussen in, e.e.a. afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
Mocht u daartoe niet in staat zijn, bijvoorbeeld vanwege afhankelijkheid van een rolstoel, wordt bezien of er een vliegtuigstoel voor u beschikbaar is. Het bestuur laat zich in dat geval adviseren door een arts. Hetzelfde geldt voor de leeftijdsbeperking.
De reis kan ook per motor gemaakt worden, met een speciaal reisprogramma, waaronder een Battlefield tour. Deze tour begint op 15 mei en eindigt op 24 mei.

Meer informatie vindt u op de website: www.militairebedevaart.nl Daar vindt u ook een digitaal inschrijfformulier. U kunt voor informatie ook terecht bij uw aalmoezenier.
Uw inschrijving moet vóór 1 maart 2018 binnen zijn.
Voor de motorreis vindt u aanvullende informatie op http://www.militairemotorbedevaart.nl/

—————————————————————————————————————–
Meer informatie voor de pers bij het secretariaat SMLB , telefoon 06 1549 2778 of per email:
Secr.SMLB@ziggo.nl